Szkolenia K7-część pierwsza:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

Część teoretyczna:
- pojęcie dysfunkcji narządu żucia,
- neuromięśniowe zasady repozycji szczęk w skrócie,
- procedura ABC zastosowania zabiegów w konkretnych przypadkach klinicznych.
Część teoretyczna czas realizacji 2 godziny.

Część praktyczna:
- proponowane poziomy cenowe dla pacjenta za poszczególne etapy leczenia neuromięśniowego,
- screening - wykonanie badania z omówieniem,
- kinezjografia i sonografia stawów skroniowo-żuchwowych- pokaz procedury wraz z omówieniem,
- repozycja szczęk - punkt miocentryczny - pokaz procedury z omówieniem,
- zabieg TENS - pokaz procedury z omówieniem,
- pobranie zwarcia neuromięśniowego- pokaz procedury z omówieniem.
Część praktyczna -czas realizacji 3 godziny plus 3 godziny badań.

Część ta realizowana jest w Praktyce Caldent (najczęściej w soboty). To 8-godzinny kurs teoretyczno-praktyczny połączony z wykonaniem przez instruktora 3 podstawowych badań neuromięśniowych-screeningów okluzyjnych z omówieniem i ustaleniem zindywidualizowanych planów leczenia. Koszt badania dla pacjenta to 400,00 zł. Koszt szkolenia teoretycczno-praktycznego pokrywa importer sprzętu.

Część druga jest realizowana fakultatywnie po min. ok. 4 tygodniach od realizacji części pierwszej szkolenia w Praktyce lekarza nabywającego urządzenie K7 i J5. Przesunięcie czasowe jest niezbędne do samodzielnego przygotowania wyselekcjonowanych pacjentów przez biorącego udział w szkoleniu lekarza do kolejnej procedury- ustalenia punktu miocentrycznego w celu wykonania szyny neuromięśniowej. Koszt części drugiej pokrywa w całości szkolony lekarz refundując tę kwotę z należności wpłaconych przez pacjentów. Koszt części drugiej to 4.000,00 zł brutto. W tej części szkolony lekarz umawia 6 pacjentów na screening okluzyjny i 2 pacjentów na ustalenie punktu miocentrycznego. Koszt screeningu dla pacjenta to 400,00 zł. Koszt ustalenia punktu miocentrycznego to 800,00 zł dla pacjenta i obejmuje rejestrację i przeniesienie sytuacji łukiem twarzowym do artykulatora. Część druga szkolenia ma charakter czysto praktyczny i podzielona jest na 2 dni. W pierwszym dniu wykonujemy 6 screeningów z omówieniem i ustaleniem ew. planów leczenia- czas trwania to 6 godzin. W drugim dniu wykonujemy 2 procedury ustalenia punktu miocentrycznego u pacjentów- czas trwania jednej procedury to ok. 3 godziny. Ogółem czas szkolenia to łącznie 12 godzin- 6 pierwszego dnia i 6 drugiego dnia.

Praca urządzeniem Freecorder- plan wkrótce.

spacer


Dla Pacjenta:


UWAGA! ZMIENIAMY LOKALIZACJĘ.

Szanowni Państwo, od 12.02.2019r. Praktyka Stomatologiczna "CALDENT" zmienia siedzibę, zatem zapraszamy Państwa do naszej nowej lokalizacji przy ul. Czesława Miłosza 5/1 (Inwestycja Nowy Dom Deweloper). Dojazd zarówno od ul. Chełmińskiej, jak i Kalinkowej.
Dostępny parking przy ul. Wiejskiej oraz przy markecie Netto.Godziny pracy rejestracji:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Zapraszamy osobiście lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 56 46 206 46, 693 676 199.

Zapraszamy do skorzystania z przysługujących Państwu rabatów w ramach programu lojalnościowego. Więcej...

Informacja o ochronie danych osobowych w Praktyce CALDENT. Więcej...

Oferta systemu kredytowania usług. Więcej...Dla lekarza:

Miło nam poinformować, że lek. stom. Krzysztof Adamowicz dołączył do grona międzynarodowych wykładowców Smylist®.

Więcej...

                                


                                          
 
  
 
CALDENT © 2012 | Privacy policy
Wykonanie WebC.pl