AKTUALNOŚCI

Slider

Osocze bogatopłytkowe w stomatologii

 

Koncentracją czynników wzrostu jako jeden z pierwszych zajmował się stomatolog dr Robert Marx, który zdefiniował osocze bogatopłytkowe jako osocze autogenne, w którym stężenie płytek krwi przekracza wartość w krwi pełnej. Wg jego definicji stężenie to powinno być co najmniej 5-krotnie wyższe, a do otrzymania PRP niezbędne są 2 etapy wirowania.

Osocze bogatopłytkowe jest stosowane w stomatologii do regeneracji tkanek w periodontologii i chirurgii twarzowo-szczękowej.

Badania kliniczne wykazały między innymi, że PRP wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych w zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych leczonych uprzednio bez sukcesu z zastosowaniem szyny okluzyjnej. Iniekcje PRP mogą być stosowane również jako terapia wspomagająca w leczeniu zablokowania krążka z redukcją. Dostawowe podanie osocza bogatopłytkowego przyniosło lepsze rezultaty niż artrocenteza w poprawie parametrów takich jak zakres maksymalnego odwodzenia żuchwy, zmniejszenie zjawisk akustycznych oraz nasilenia bólu. 

Najbardziej spektakularnym zastosowaniem PRP wydaje się użycie go w chirurgicznym leczeniu ankylozy stawów skroniowo-żuchwowych. Tradycyjnie, w zaawansowanych przypadkach, stosuje się zabieg resekcji wyrostka kłykciowego, a następnie jego rekonstrukcję za pomocą przeszczepu ze stawu mostkowo-obojczykowego.

Wydaje się jednak, że największy jest potencjał terapeutyczny PRP w leczeniu zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych o podłożu zapalnym i w tych schorzeniach pozytywne działanie osocza bogatopłytkowego zostało najlepiej udowodnione. Wiąże się to z jego składem i wynikającymi z niego właściwościami biologicznymi. Osocze bogatopłytkowe zawiera substancje nazywane czynnikami wzrostu (ang. growth factors, GF ), które są odpowiedzialne za stymulację i inicjację procesów tworzenia nowych komórek i białka. Nie jest jednak tylko prostym koncentratem płytek krwi i zawartych w nich płytkowych czynników wzrostu. Znajdują się w nim bowiem również wszystkie pożądane składniki osocza, w tym fibryna, fibronektyna i witronektyna. Są to ważne z punktu widzenia regeneracji tkanek białka, odpowiedzialne m.in. za prawidłową adhezję komórek.

„Osocze bogatopłytkowe w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów skroniowo-żuchwowych” dr n. med. Barbara Ryba-Barwacz, Medical Tribune Stomatologia 2/17

Przeczytaj więcej