Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną związanej z narażeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10, 11 ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r.  (Dz. U. 2022 poz. 974) informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Usługowo-handlowa firma medyczna Caldent
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Czesława Miłosza 5/1
86-300 Grudziądz

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • wykorzystywaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
  • działaniu pracowni obejmującej rentgenodiagnostykę stomatologiczną.

 

Wszelka działalność wykonywana przez w/w jednostkę organizacyjną w zakresie opisanym powyżej jest zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. Dla w/w obszarów działalności jednostka organizacyjna posiada stosowne, wymagane przepisami prawa zezwolenia i decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Działalność w/w jednostki organizacyjnej w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close