ZESPÓŁ

Slider

Poznaj nas

Krzysztof Adamowicz

Lekarz stomatolog

Weronika Małkowska

Dyplomowana asystentka stomatologiczna, studentka pielęgniarstwa

Dorota Marks-Wondołowska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

Ewa Chrzanowska

mgr administracji

Karolina Mielniczek

mgr elektroradiolog, rejestratorka medyczna