Przykład drugi – PACJENTKA 39 lat

 

Problem: przeszło 15-to letnie przebarwione licówki z enamel plus Hfo

 

 

Rozwiązanie: licówki z ceramiki skaleniowej w odc 23-13. Łącznie 6 sztuk –  łuku dolnym pozostawiono stare licówki z enamel plus Hfo

 

 

ETAPY

Sytuacja przed preparacją

Szlifowanie i ustalenie koloru kikutów

Projekt ostateczny wykonany z użyciem platformy projektowej Smylist

Korony czasowe

Gotowa praca