Stomatologia zachowawcza

AKTUALNOŚCI

Stomatologia zachowawcza

AKTUALNOŚCI

Osocze bogatopłytkowe w stomatologii

 

Koncentracją czynników wzrostu jako jeden z pierwszych zajmował się stomatolog dr Robert Marx, który zdefiniował osocze bogatopłytkowe jako osocze autogenne, w którym stężenie płytek krwi przekracza wartość w krwi pełnej. Wg jego definicji stężenie to powinno być co najmniej 5-krotnie wyższe, a do otrzymania PRP niezbędne są 2 etapy wirowania.

Osocze bogatopłytkowe jest stosowane w stomatologii do regeneracji tkanek w periodontologii i chirurgii twarzowo-szczękowej.

Badania kliniczne wykazały między innymi, że PRP wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych w zaburzeniach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych leczonych uprzednio bez sukcesu z zastosowaniem szyny okluzyjnej. Iniekcje PRP mogą być stosowane również jako terapia wspomagająca w leczeniu zablokowania krążka z redukcją. Dostawowe podanie osocza bogatopłytkowego przyniosło lepsze rezultaty niż artrocenteza w poprawie parametrów takich jak zakres maksymalnego odwodzenia żuchwy, zmniejszenie zjawisk akustycznych oraz nasilenia bólu. 

Najbardziej spektakularnym zastosowaniem PRP wydaje się użycie go w chirurgicznym leczeniu ankylozy stawów skroniowo-żuchwowych. Tradycyjnie, w zaawansowanych przypadkach, stosuje się zabieg resekcji wyrostka kłykciowego, a następnie jego rekonstrukcję za pomocą przeszczepu ze stawu mostkowo-obojczykowego.

Wydaje się jednak, że największy jest potencjał terapeutyczny PRP w leczeniu zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych o podłożu zapalnym i w tych schorzeniach pozytywne działanie osocza bogatopłytkowego zostało najlepiej udowodnione. Wiąże się to z jego składem i wynikającymi z niego właściwościami biologicznymi. Osocze bogatopłytkowe zawiera substancje nazywane czynnikami wzrostu (ang. growth factors, GF ), które są odpowiedzialne za stymulację i inicjację procesów tworzenia nowych komórek i białka. Nie jest jednak tylko prostym koncentratem płytek krwi i zawartych w nich płytkowych czynników wzrostu. Znajdują się w nim bowiem również wszystkie pożądane składniki osocza, w tym fibryna, fibronektyna i witronektyna. Są to ważne z punktu widzenia regeneracji tkanek białka, odpowiedzialne m.in. za prawidłową adhezję komórek.

„Osocze bogatopłytkowe w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów skroniowo-żuchwowych” dr n. med. Barbara Ryba-Barwacz, Medical Tribune Stomatologia 2/17

Przeczytaj więcej

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close