Stomatologia zachowawcza

SZKOLENIA

Stomatologia zachowawcza

SZKOLENIA

Szkolenia I stopnia

 

Szkolenie dedykowane jest stomatologom ogólnie praktykującym, protetykom i implantoprotetykom pracującym z pacjentami dysfunkcyjnymi głównie z postacią niebólową dysfunkcji układu stomatognatycznego. Pacjenci z niebólową dysfunkcją układu stomatognatycznego w świetle obecnego stanu wiedzy wymagają przygotowania przedprotetycznego przed każdą ingerencją protetyczną i implantologiczną, a bardziej rozległe rekonstrukcje powinny mieć charakter kompleksowy i należy wykonać je wg szczegółowych procedur tak, aby efekt końcowy pracy był w pełni przewidywalny i satysfakcjonujący dla pacjenta.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają szansę nauczyć się:

– rozpoznawania pacjentów z dysfunkcja bólową i niebólową
– zasad analizy zdjęć rtg pod kątem informacji o pozycji startowej głów żuchwy przed ustaleniem pozycji terapeutycznej oraz po zakończonym leczeniu neuromięśniowym- w celu kontroli czy nastąpiło samopozycjonowanie krążka
– zasad pracy z artykulatorami z uwzględnieniem niezbędnej dokładności oraz umiejętności korzystania z nastaw indywidualnych
– rejestracji pozycji szczęki łukiem twarzowym Girrbach
– pobierania zwarcia terapeutycznego wg koncepcji neuromięśniowej
– obsługi aparatu J5 i wykonanie terapii TENS

W trakcie szkolenia każdy z uczestników wykona samodzielnie procedury:

– przygotowanie pacjenta do zabiegu TENS
– obsługę aparatu J5 i wykonanie zabiegu TENS
– rejestrację zwarcia neuromięśniowego
– rejestrację pozycji szczęki górnej łukiem twarzowym Girrbach
– ustalenie nastaw indywidualnych w artkulatorze Girrbach
– analizę rtg ssż

Cena szkolenia obejmuje pokaz wykonania procedury relaksacji za pomocą aparatu J5 oraz rejestracji zwarcia neuromięsniowego łącznie z montażem łuku twarzowego w systemie Girrbach.

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close