Stomatologia zachowawcza

SZKOLENIA

Stomatologia zachowawcza

SZKOLENIA

Szkolenia III stopnia

 

Szkolenie dedykowane jest lekarzom pracującym na co dzień z pacjentami dysfunkcyjnymi głównie z postacią bólową dysfunkcji układu stomatognatycznego. Lekarze docelowo mieliby być konsultantami regionalnymi i służyć pomocą stomatologom ogólnie praktykującym i protetykom badaniach kontrolnych oraz w leczeniu pacjentów z bólową postacią dysfunkcji przed planowaną rehabilitacją protetyczną.

 W trakcie szkolenia uczestnicy maja szansę nauczyć się:

– rozpoznawania pacjentów z różnymi postaciami dysfunkcji
– analizy badań emg, usg, ssż i RM
– ustalania skutecznych planów leczenia
– wykonywanie dedykowanych aparatów okluzyjnych w zależności od potrzeb
– wstępnego różnicowania problemów wewnątrzstawowych na podstawie analizy trzasków
– monitorowanie postępów leczenia za pomocą usg ssż, emg i kinezjografii
– czytanie ze zrozumieniem zapisów ze schematu Farara będącego pierwowzorem analizy kinezjograficznej
– stosowania do analizy RM ssż metody opartej na rekonstrukcji 3D
– pobierania zwarcia do odbudowy protetycznej dwiema metodami

 

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma oprogramowanie open source do analizy rekonstrukcji 3D RM ssż

– każdy uczestnik szkolenia pierwszego stopnia dla  stomatologów ogólnie praktykujących będzie miał szansę na ustalenie zoptymalizowanego zwarcia centralnego do budowy stabilizatora na bazie użytkowej dotąd przez siebie szyny neuromięśniowej.

Cena szkolenia obejmuje pracę z modelowym pacjentem oraz wykonanie aparatu neuromięśniowego dla każdego z uczestników

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close