Stomatologia zachowawcza

SZKOLENIA

Stomatologia zachowawcza

SZKOLENIA

Szkolenia II stopnia

 

Szkolenie dedykowane jest stomatologom ogólnie praktykującym, protetykom i implantoprotetykom pracującym z pacjentami dysfunkcyjnymi głównie z postacią niebólową dysfunkcji układu stomatognatycznego. Pacjenci z niebólową dysfunkcją układu stomatognatycznego w świetle obecnego stanu wiedzy wymagają przygotowania przedprotetycznego przed każdą ingerencją protetyczną i implantologiczną, a bardziej rozległe rekonstrukcje powinny mieć charakter kompleksowy i należy wykonać je wg szczegółowych procedur tak, aby efekt końcowy pracy był w pełni przewidywalny i satysfakcjonujący dla pacjenta.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają szansę nauczyć się:

– zasad współpracy z fizjoterapeutą
– rejestracji pozycji do odbudowy za pomocą aparatu K7 i aparatu Freecorder
– zasad regulacji kontaktów aparatem T-scan i aparatem Bauscha
– procedury przeniesienia nastaw po leczeniu neuromięśniowym do protetycznej pracy ostatecznej
– zasad wykonywania jednocześnie duszczękowej przebudowy protetycznej
– zasad wykonywania projektów estetycznych z wykorzystaniem oprogramowania Smylist
– zasad logistyki przy wykonywaniu kompleksowych obuszczękowych odbudów protetycznych

W trakcie szkolenia każdy z uczestników wykona samodzielnie procedury:

– ustali pozycję do odbudowy lub do wykonania stabilizatorów
– wykona projekt estetyczny z użyciem oprogramowania Smylist
– szczegółową procedurę rejestracji pozycji do odbudowy i przeniesienia pozycji do ostatecznej dwuszczękowej rehabilitacji protetycznej
– wykona samodzielnie regulację kontaktów zębowych za pomocą aparatu T-scan

Cena szkolenia obejmuje pracę z modelowym pacjentem.

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close