Stomatologia zachowawcza

WYKŁADY

Stomatologia zachowawcza

WYKŁADY

25 V 2018 SZKOŁA OKLUZJI

Rejestracja zwarcia terapeutycznego, obsługa aparatu J5 oraz zasady pracy z artykulatorem- warsztaty praktyczne.
Prowadzący: lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Więcej …

9 III 2018 KRAKDENT

Protetyka kompleksowa u pacjentów z dysfunkcją.
Prowadzący: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

-Jak samodzielnie wykonać skutecznie działający aparat okluzyjny,
– Wyznaczanie pozycji do kompleksowej odbudowy protetycznej
– Elementy planowania estetycznego- istotny etap rehabilitacji protetycznej u pacjentów z dysfunkcją,
– Protokół w 3 sytuacjach klinicznych wraz z omówieniem na konkretnych przykładach wykonanych prac.

Więcej…

2 XII 2017 KONFERENCJA JUBILEUSZOWA WARSZAWA

lek. dent. Krzysztof Adamowicz- W jaki sposób samodzielnie wykonać skutecznie działający aparat okluzyjny?

– Czym charakteryzuje się skutecznie działający aparat okluzyjny?
– Dlaczego zawsze zaczynamy od komponenty mięśniowej?
– Szok dla technika- nic nie pasuje.
– Jak szybko ustępują objawy?
– Jak możemy kontrolować przydatność i efekty pracy aparatów okuzyjnych?
– Jedyna logiczna procedura w początkowej fazie leczenia.
– Jak wykonać samodzielnie szynę neuromięśniową.

Więcej…

16 IX 2017 CEDE 2017

Leczenie pacjentów z utraconą wysokością zwarcia. Stomatologia neuromięśniowa. Różne aspekty planowania w rekonstrukcjach obniżonej wysokości zwarcia. Zaawansowana szynoterapia w wybranych przypadkach upośledzonej pracy stawów skroniowo-żuchwowych.

Więcej…

22 X 2016r. XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA TARGI STOMATOLOGICZNE EXPODENT 2016 TORUŃ

Sesja VII: „Dysfunkcje układu stomatognatycznego”

Sesji przewodniczą: dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska, dr n.med. Jacek Ciesielski

12:40-13:20  dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska- Zakład Protetyki stomatologicznej, PUM Szczecin- „Problemy współistniejące w terapii dysfunkcji układu stomatognatycznego emocje i ich ocena, metody diagnostyczne, terapia behawioralna.”

13:30-14:50 dr n. med. Jacek Ciesielski- Prywatna Praktyka Stomatologiczna DUO-DENT, Łódź- „Okluzja- teoria i praktyka- zaawansowane odbudowy estetyczne w stomatologii neuromięśniowej”.

15:00-16:30 dr Krzysztof Adamowicz- NZOZ Caldent- „Zasady skutecznej szynoterapii w dysfunkcjach układu stomatognatycznego- podstawowe założenia konstrukcyjne. Jak sprawdzić skuteczność naszego leczenia w poszczególnych jego etapach przy użyciu szyn o odpowiedniej konstrukcji”.

Więcej…

8 IX 2016r. AKADEMIA OKLUZJI BAUSCH

10:30-12:30-  dr n. med. Jacek Ciesielski

Proste i zaawansowane odbudowy protetyczne w stomatologii neuromięśniowej.
Przegląd przypadków klinicznych.
Program:
a) Szynoterapia- profilaktyka czy leczenie?
b) Jak prowadzić pacjentów z zaburzeniami wysokości zwarcia?
c) Terapia J-5, relaksacja w delu deprogramacji.
d) Jak ustalać wysokość zwarcia w leczeniu protetycznym?
e) ABC Duo-System indywidualny neuromuskularny bite
f) Plan leczenia i postępowanie lecznicze w dysfunkcjach narządu żucia.

13:00-15:00- lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Zasady skutecznej szynoterapii w dysfunkcjach układu stomatognatycznego.
a) Podstawowe założenia konstrukcyjne.
b) Zasady doboru odpowiedniej szyny.
c) Ile czasu powinna trwać szynoterapia?
d) Co sprawdzamy podczas wizyt kontrolnych?
e) Jak sprawdzić efektywność naszego leczenia?

Więcej… 

22-23 IV 2016r. MIĘDZYNARODOWE TARGI FUTURDENT.

22.04.2016R. GODZ. 13:30-16:30

dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Wykorzystywanie szyn po relaksacji nerwowo-mięśniowej. Faza kliniczna i laboratoryjna.

1. Zasady skutecznej szynoterapii w dysfunkcjach układu stomatognatycznego- podstawowe założenia konstrukcyjne. Zasady doboru odpowiedniej szyny. Co sprawdzamy podczas wizyt kontrolnych, ile czasu powinna trwać szynotearpia, zalecenia pokontrolne.
2. Jak sprawdzić efektywność naszego leczenia w poszczególnych jego etapach przy użyciu szyn o odpowiedniej konstrukcji?
3. Podział i charakterystyka szyn relaksacyjnych wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji stawu skoroniowo-żuchwowego.

Przegląd przypadków klinicznych.

Więcej…

29.02.2016-5.03.2016 XII FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ KRYNICA ZDRÓJ

29.02.2016 Godzina 16:00
„Wykorzystywanie szyn po relaksacji nerwowo- mięśniowej. Faza kliniczna i laboratoryjna”

lek. stom. Krzysztof Adamowicz
Zasady skutecznej szynoterapii w dysfunkcjach układu stomatognatycznego- podstawowe założenia konstrukcyjne. Zasady doboru odpowiedniej szyny. Co sprawdzamy podczas wizyt kontrolnych, ile czasu powinna trwać szynoterapia, zalecenia pokontrolne. Jak sprawdzać efektywności naszego leczenia w poszczególnych jego etapach przy użyciu szyn o odpowiedniej konstrukcji.

dr n. med. Jacek Ciesielski
Podział i charakterystyka szyn relaksacyjnych wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Przegląd przypadków klinicznych.

1.03.2016 Godzina 10:00
Zajęcia praktyczne w zespołach 2-osobowych
Praca z artykulatorem.
rejestracja zwarcia neuromięśniowego po relaksacji aparatem J5 wymaga posiadania modeli gipsowych własnych zębów.
Na zajęcia kupujemy materiały do ćwiczeń- koszt uczestnictwa wynosi 200 zł.

25-26 IX 2015 AKADEMIA OKLUZJI. OGÓLNOPOLSKA SESJA STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ. DLACZEGO WARTO SIĘ UŚMIECHAĆ? OKLUZJA TEORIA I PRAKTYKA.

25 IX Godz. 10:00-12:30 dr n. med. Jacek Ciesielski

Proste i zaawansowane odbudowy estetyczne w koncepcji indywidualnego neuromuskularnego zwarcia. Wykorzystanie relaksacji nerwowo-mieśniowej do prowadzenia prostych przypadków klinicznych.
Tekscan- urządzenie do diagnostyki i kontroli prawidłowo przeprowadzonego leczenia protetycznego.
Przegląd przypadków klinicznych.

Godz. 12:30-13:30 Lunch

Godz. 13:00- 15:00 lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Logiczne zasady skutecznej szynoterapii w dysfunkcjach układu stomatognatycznego:
– podstawowe założenia konstrukcyjne,
– systematyka,
– co sprawdzamy podczas wizyt kontrolnych
– ile czasu powinna trwać szynoterapia
– co dalej zalecenia pokontrolne,
– w jakich etapach, jakich konstrukcji użyć,
– jak sprawdzić efektywność leczenia

Godz. 15:00-16:00 dr Peter Dawson

„Zmiana planu gry” autorski film dr Dawson’a

26 IX Godz. 10:00-12:00 lek. stom. Danuta Bukowska

„Problemy okluzyjne i co dalej? Podejmowanie decyzji o możliwościach i sposobie leczenia”.
– biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego,
– relacje międzyzębowe a staw skroniowo-żuchwowy,
– deprogramacja- dlaczego konieczna?
– łuk twarzowy i artykulator- krok po kroku,
– analiza modeli w planowaniu leczenia- czyli dlaczego powinniśmy zrobić to sami?

Godz. 12:00-12:30 Lunch
Godz. 13:00-18:00 Zajęcia praktyczne i dyskusja

Koszt uczestnictwa: 1 dzień- 650 zł, 2 dni- 990 zł

9 V 2015 OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA

Logika i logistyka w leczeniu protetycznym pacjentów z dysfunkcją narządu żucia. Czyli garść bardzo praktycznych wskazówek jak sobie z tym poradzić.

Część I (4 godziny)

Trudny pacjent z dysfunkcją narządu żucia w gabinecie stomatologa ogólnego.
ACS- duo system- wstępna diagnostyka i plan leczenia w kilku praktycznych krokach.

Plan prezentacji:
– Trudny pacjent z dysfunckją- jak to rozpoznać?
– Na jakie elementy dostępne badaniem zewnątrzustnym należy zwrócić uwagę?
– O jakie dolegliwości zapytać?
– Jak wstępnie powinnyśmy działać?
– Co wynika z badań specjalisty?
– Co może specjalista w ramach terapii?
– Jak możemy pomóc naszym pacjentom za pomocą urządzeń J5?
– ACS duo system, co to jest?
– Jak różni się pozycja neuromięśniowa od często stosowanej zwyżki wymiaru pionowego za pomocą zwieraka?
– Weryfikacja efektów leczenia.
– Dyskusja.
– Ćwiczenia profilaktyczne- pokaz i samodzielne wykonanie terapii TENS w ramach opieki czynnościowej.

Wykład poprowadził lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Część II (2 godziny)

Stomatologia neuromięśniowa. Jak prowadzić pacjentów z problemami okluzyjnymi od przypadków prostych do skomplikowanych.

Przegląd przypadków klinicznych.
Plan prezentacji:
– Okluzyjna teoria czy praktyka?
– Jak diagnozować pacjentów z zaburzeniami zwarciowymi od przypadków prostych do skomplikowanych.
– Plan leczenia a nastawienie pacjenta.
– Przegląd przypadków klinicznych.
– Dyskusja.

Wykład poprowadził dr n. med. Jacek Ciesielski

Adres szkolenia: Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
Zapisy: Komisja Kształcenia OIL w Gdańsku

19 III 2015 KRAKDENT Kraków

IV Ogólnopolska Sesja Stomatologiczna. I Sesja Akademii Okluzji- część I.

10:00-12:00  Metody kontroli okluzji w świetle aktualnych osiągnięć 
                     technologicznych- czy kalka zwarciowa zapewnia nam prawidłową
                     kontrolę okluzji?
                     dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
12:00-13:30  Problemy okluzyjne w gabinecie stomatologicznym
                     dr n. med. Danuta Bukowska
13:30-14:15  Lunch
14:15-16:45  Powiązanie ortodoncji z zaburzeniami ssż i snu- transmisja na żywo z 
                     Kanady. Po wykładzie telekonferencja z wykładowcą (pytania i
                     odpowiedzi)
                     Brock Rondeau DDS, IBO, DABCP, D-ACSDD, DABDSM, 
                     DABCDSM (Kanada)
                     Ortodoncja czynnościowa oferuje możliwość profilaktyki i leczenia
                     dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego oraz bezdechu sennego.
                     Dysfunkcje stawowe należy bowiem diagnozować i opanowywać
                     przed leczeniem odtwórczym, protetycznym czy ortodontycznym,
                     a pewna grupa aparatów stanowi pierwszą alternatywę w przypadku
                     przeważającej większości pacjentów z bezdechem sennym w stopniu
                     łagodnym do umiarkowanego, którzy nie akceptują urządzeń typu
                     CPAP.
                     Zakres materiału:
                     – oznaki i objawy dysfunkcji SSŻ,
                     – wskazania i przeciwwskazania do różnego rodzaju szyn, w tym do 
                     repozycjonera przedniego, deprogramatora przedniego na noc oraz
                     szyny płaskiej,
                     – dlaczego dentyści ogólni powinni wychwytywać pacjentów 
                       chrapiących i bezdechowych, poprawiając jakość ich życia.
16:45-18:15  Zasady diagnostyki obrazowej i neuromięśniowej oraz zasady terapii
                      z wykorzystaniem szyn aktywnych i pasywnych w przemieszczeniu 
                      krążka z zablokowaniem oraz w przygotowaniu przedprotetycznym
                      pacjentów z drastycznym starciem zębów.
                      lek. stom. Krzysztof Adamowicz
18:15-19:00  Dyskusja panelowa- szczegółowe omówienie zajęć praktycznych
                      w dniu 20.03.2015.
19:00             Zakończenie

22 XI 2014 OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA GDAŃSK

Logika i logistyka w leczeniu protetycznym pacjentów z dysfunkcją narządu żucia. Czyli garśc bardzo praktycznych wskazówek jak sobie z tym poradzić.

Dysfunkcja narządu żucia-o co chodzi?
Jakie postacie dysfunkcji spotykamy najczęściej w naszych przypadkach?
Co możemy zrobić samodzielnie, a co pozostawić specjalistom?
Rozwiązania ABC, czyli jak bezpiecznie i pewnie przenieść naszą pozycję repozycyjną do kompleksowej pracy protetycznej.

Wykład poprowadzi lek. stom. Krzysztof Adamowicz
Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Caldent” w Grudziądzu oraz Bydgoszczy
Czas trwania: 10:00-15:00.
Adres szkolenia: Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
Zapisy: Komisja Kształcenia OIL w Gdańsku 

8 XI 2014 DENTAMED Wrocław

III Ogólnopolska Sesja Stomatologiczna „Okluzja. Teoria i Praktyka. Dlaczego warto się uśmiechać?” we współpracy z firmą Duo-Dent.

PROGRAM: 

10:00-13:00  Diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego w aspekcie zaburzeń tego 
                      stawu, prezentacja przypadków klinicznych. Anatomia a proces 
                      powstawania schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Zatrzymane kły
                      a staw skroniowo-żuchwowy. Przygotowanie łuków zębowych do 
                      leczenia, ekspozycja chirurgiczna, sprowadzanie kłów do łuku.
                      Mike Lowry (Kanada), DDS Instructor, wykładowca Rondeau 
                      Seminars
13:00-13:45  Lunch
13:45-15:00  Komputerowa analiza okluzji: czy to działa?
                     dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
15:00-15:15  Przerwa
15:15-16:15  Planowanie leczenia chirurgicznego i protetycznego 
                      (implantoprotetyka) u pacjentów z utraconą wysokością zwarcia. 
                      Przegląd przypadków klinicznych.
                      dr n. med. Jacek Ciesielski

                      Szczegółowe zasady diagnostyki obrazowej i neuromięśniowej oraz
                      zasady terapii z wykorzystaniem szyn aktywnych i pasywnych
                      w najczęściej spotykanych przypadkach klinicznych
                      lek. stom. Krzysztof Adamowicz

                      – przemieszczenie krążka z zablokowaniem
                      – kompleksowa protetyka pacjentów z drastycznym starciem zębów
                      – wskazówki praktyczne

                     Plan wykładu:
                     – etapy procesu diagnostycznego w dysfunkcjach narządu żucia
                     – diagnostyka różnicowa w przemieszczeniach krążków ssż z 
                      wykorzystaniem sonografii rtg i kinezjografii
                     – szyny aktywne i pasywne- charakterystyka i wskazówki praktyczne
                     – procedura ABC jako najlepszy instrument przewidywalnej repozycji
                       szczęk w kompleksowych odbudowach protetycznych
17:30            Dyskusja

7 III 2014 KRAKDENT Kraków

II ogólnopolska Sesja Stomatologiczna „Okluzja. Teoria i praktyka. Dlaczego warto się uśmiechać?”- cz. II- kurs medyczny doszkalający.

10:00-12:00  Zaawansowane odbudowy estetyczne Posterior-Anterior u pacjentów z 
                     utraconą wysokością zwarcia- przypadki kliniczne.
                     dr n. med. Jacek Ciesielski
12:00-12:15  Przerwa
12:15-14:15  Neuromięśniowe podejście do kompleksowej odbudowy estetyczno-
                     funkcjonalnej. Procedura ABC krok po kroku.
                     lek. stom. Krzysztof Adamowicz
14:15-15:00  Lunch 

                     Ustalanie punktu miocentrycznego w procedurze uproszczonej- zajęcia
                     praktyczne.
                     dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. stom. Krzysztof Adamowicz
15:00-17:00  Relaksacja nerwowo-mięśniowa z zastosowaniem urządzenia J-5.
                     Diagnostyka dysfunkcji narządu żucia z zastosowaniem urządzenia K-7
                     Rejestracja zwarcia centralnego w procedurze szybkiego wyznaczenia 
                     punktu miocentrycznego.
                     Ćwiczenia rejestracji położenia żuchwy w stosunku  do szczęki metodą
                     bite (grupy 2-osobowe).
17:00            Zakończenie sesji.

9 XI 2013- DENTAMED Wrocław

9.11.2013- I Ogólnopolska Sesja Stomatologiczna „Okluzja. Teoria i praktyka. Dlaczego warto się uśmiechać?” we współpracy z firmą Duo-Dent.

PROGRAM:

10:00-11:00   Podstawy repozycji szczęk- koncepcja Gerbera
                      dr n. med. Anna Dubojska
11:00-12:00   O potrzebie leczenia trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych 
                      prof. dr hab. Maria Kleinrok
12:00-12:45   Lunch
12:45-13:45   Neuromięśniowe podstawy repozycji szczęk 
                      lek. stom. Krzysztof Adamowicz
13:45-14:45   Planowanie pracy z uwzględnieniem estetyki i funkcji- przegląd 
                      przypadków klinicznych
                      dr n med. Jacek Ciesielski
14:45-15.00   Przerwa
15:00-16:00   T-scan- niezbędny element kontroli uzupełnień protetycznych u 
                      pacjentów z dysfunkcją
                      dr Katarzyna Mehr
16:00-17:00   Procedura Pana Leszka porównawczo oraz przegląd przypadków 
                      klinicznych pokazujących najczęstsze niepowodzenia
                      lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Więcej…

26 X 2013- Izba Lekarska w Gdańsku

Sztuka okluzji- praktyczne aspekty stabilizacji zwarcia w kompleksowych odbudowach protetycznych z uwzględnieniem estetyki i funkcji pacjentów z dysfunkcją narządu żucia.

* procedury diagnostyczne,
* planowanie pracy z uwzględnieniem estetyki i funkcji,
* przegląd przypadków klinicznych,
* neuromięśniowe podstawy repozycji szczęk w konkretnych przypadkach klinicznych,
* przegląd przypadków,
* procedura przeniesienia i kontroli parametrów zwarcia w najczęściej spotykanych sytuacjach,
– pacjent z niewielkim starciem zębów,
– pacjent z dramatycznym starciem zębów ,
– pacjent z bezzębiem bez istniejących protez,
– pacjent z bezzębiem ze startymi protezami,
*przegląd przypadków klinicznych

Część druga praktyczna:
* badanie neuromięśniowe- skryning okluzyjny- pokaz praktyczny z omówieniem,
* procedury przeniesienia zwarcia i kontroli ustalonych parametrów- pokaz praktyczny z omówieniem.

01 VI 2013- V Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medyczne Warsztaty praktyczne z elektromiografii powierzchniowej, stosowanej w diagnostyce i terapii zaburzeń mięśniowych.

Plan prezentacji:
– neuromięśniowa koncepcja stabilizacji zwarcia,
– omówienie koncepcji Pana Leszka,
– pokaz praktyczny procedury stabilizacji zwarcia w punkcie miocentrycznym,
– omówienie zasad zachowania ustalonych parametrów od początku do końca pracy w czterech najczęściej występujących sytuacjach klinicznych.

31 V 2013 - X sesja IAO Warszawa

„Rola i znaczenie diagnostyki nerwowo-mięśniowej w odbudowach estetycznych i ortodoncji”
Czas trwania ok. 1,5 godz.
Plan prezentacji:
– neuromięśniowa koncepcja zwarcia,
– rodzaje zaburzeń wewnątrzstawowych,
– metodyka określania pozycji głów żuchwy wg Pullingera,
– dostępne sposoby obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych, jaką metodykę wybrać w konkretnych przypadkach klinicznych,
– neuromięśniowe podstawy repozycji szczęk

13 IV Izba Lekarska w Gdańsku

Okluzja część 2
Zaawansowane rekonstrukcje urządzenia K7.
Zajęcia praktyczne część 2.
Czas trwania -4 godz.
Termin- 13 kwietnia 2013r. godz. 10:00  

14 XII (piątek) godz. 14:00
Czas trwania 2 godz.
Kongres na Śląśku
Pacjent z dysfunkcją narządu żucia-problemy w przebiegu leczenia stomatologicznego – przegląd możliwych rozwiązań prowadzących do uzyskania przewidywalnego sukcesu terapeutycznego.
więcej

9-10 XI Dwudniowa prezentacja w ramach spotkań Dentamed-Wrocław

dr n. med. Jacek Ciesielski, lek.stom Krzysztof Adamowicz.

Okluzja – metody i procedury badania pacjenta pod katem kwalifikacji
do leczenia protetycznego.
Relacje żuchwy do szczęki w okluzji – istotny element sukcesu klinicznego.
więcej

20 października 2012 r. (sobota) godz. 10.00
Czas trwania 2-3 godz.

Serdecznie zapraszamy na prezentacje w ramach spotkania Pomorskiej Izby Lekarskiej w Gdańsku – Okluzja – metody i procedury badania pacjenta pod kątem kwalifikacji do leczenia protetycznego. Dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. stom. Krzysztof Adamowicz. Prezentacja odbędzie się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  ul. Śniadeckich 33 (obok Akademii Medycznej).
więcej

czwartek 20 wrzesień 2012 godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na prezentacje w ramach Cede Arena.
Neuromięśniowa koncepcja skutecznej i przewidywalnej repozycji szczęk w różnych postaciach dysfunkcji narządu żucia wg prof. Jankelsona – punkt miocentryczny oraz poprawka stawowa jako najważniejsze elementy pozycji terapeutycznej żuchwy – procedura Myotronics.
więcej

24-25 luty
Dr Krzysztof Adamowicz oraz dr Anna Dubojska
wspólnie wygłosili wykład na Sudeckiej sesji
Stomatologicznej w Bielawie k.Wrocławia

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close